:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมความรู้ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นได้แก่

วิชาชีพ

วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services)

วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)

วิชาชีพพยาบาล (nursing services)

วิชาชีพด้านวิศวกรรม  (engineering services)

วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)

วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)

วิชาชีพบัญชี (accountancy services)

 

สัญลักษณ์ของอาเซียน

   สัญลักษณ์ของอาเซียนจะเป็นในลักษณะของการส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน   มีความประสงค์ต้องการให้บรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าร่วมกันของกลุ่มอาเซียน โดยสัญลักษณ์จะเป็นพื้นหลังสีแดงล้อมรอบจากด้านนอกด้วยกรอบสีน้ำเงินและสีขาว ตรงกลางเป็นมัดรวงข้าวสีเหลือง 10 เส้น ใต้มัดดังกล่าวมีอักษร asean สีน้ำเงินวางอยู่ โดยมีความหมายดังต่อไปนี้

 

  • รวงข้าวสีเหลืองที่มัดรวมกัน 10 เส้น หมายถึง ความใฝ่ฝันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อต้องการให้เกิดความผูกพันและมีมิตรภาพต่อกัน

  • ตัวอักษร asean สีน้ำเงิน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการต้องการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคง เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศในอาเซียน

  • พื้นหลังสีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความเจริญก้าวหน้า

  • วงกลมสีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์

  • วงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น