:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แข่งขันฟุตบอลเยาวชนอำเภอพาน เยาวชนนัดแรก

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีมน้องๆเยาวชนตัวแทนตำบลสันกลาง ในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เยาวชนและประชาชน "อำเภอพานคัพ" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน . รายชื่อผู้สนับสนุน - ช่างอุ๋ย คนทำเหล็ก - ร้านณัฐวรรษณ์ ซัพพลาย - บริษัท พรพิพัฒน์ จำกัด - ร้านหัวฝายบุญล้อมพานิช - กำนันศรีวรรณ์ วงศ์จินา กำนันตำบลสันกลาง - หจก.สิงห์สยามก่อสร้าง - นายก กันต์ (อลงกรณ์ ดีน้อย) - สจ.โอ (สจ.ทัศพงษ์ สุวรรณมงคล) - ประธานสภา ภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์ - ล้านนาฟลอริส By Jack 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น