:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง-ตำบลเข้มแข็ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. . ท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย/เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต 2 ,นายอลงกรณ์ ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง ,นายศรีวรรณ์ วงศ์จินา กำนันตำบลสันกลาง นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พัฒนาการอำเภอพาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมการประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง . ในการนี้ทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ได้ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ซึ่งมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการ ในการประเมินประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่คาวดวงดี และประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น